Żel do rąk dezynfekujący - 47 ml - Floslek

Żel do rąk dezynfekujący - 47 ml - Floslek

Żel dezynfekujący o działaniu:

  • bakteriobójczym,
  • drożdżakobójczym,
  • wirusobójczym.

Przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania bez użycia wody. Do użytku publicznego i domowego.

Sposób użycia: żel w ilości 3 ml rozprowadzić na suchych rękach. Wcierać przez 30 sekund. Czynność powtórzyć i pozostawić do wchłonięcia. Przez cały podany czas działania ręce muszą być wilgotne. Nie wymaga spłukiwania.

Substancja czynna: etanol – 65 g / 100 g

Numer pozwolenia: 8469/21

UFI: K200-U0CW-500J-Q8HJ


Pierwsza pomoc

W przypadkach wątpliwych skontaktować się z lekarzem. W przypadku spożycia: przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W kontakcie drogą inhalacyjną: zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Działa drażniąco na oczy. Wysoce łatwopalna ciecz i opary.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Chronić przed dziećmi.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

FL0680

Opis

Kod EAN
5905043020945
Pojemność/waga
-
Vegan
TAK
Linia
HAND CARE
Rodzaj skóry
każdy

Produkt polski

Zobacz także