Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 2014-2020 - kontynuacja

Załączniki (PDF)

Kolejny etap rozwoju działalności eksportowej Przedsiębiorstwa FLOSLEK - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE. Nr umowy i aneksu POIR.03.03.03-14-0234/19-00

Tytuł: Kolejny etap rozwoju działalności eksportowej Przedsiębiorstwa FLOSLEK - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą”           

Nr umowy: POIR.03.03.03-14-0234/19-00    

Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży kosmetycznej w celu promowania produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wydatki na realizację projektu: 257 100,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 257 100,00 PLN

Wartość unijnego  dofinansowania: 154 260,00 PLN

Poziom unijnego dofinansowania: 60%

Lokalizacja projektu: 05-500

Czas trwania projektu: 05.04.2019-31.12.2020 r.

Program Operacyjny Inteligentny rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND

Załączniki (RAR)

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

Tytuł: Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa FLOSLEK – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą

Nr umowy: POIR.03.03,.03-14-0007/16-00

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wydatki na realizację projektu: 1 227 540,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 998 000,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 598 800,00 PLN

Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży kosmetycznej w celu promowania produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki.