Operační program Inteligentní rozvoj Podopatření 3.3.3: Podpora malých a středních podniků při propagaci značek výrobků - Go to Brand 2014-2020 - pokračování

Přílohy (PDF)

Další etapa rozvoje exportní činnosti společnosti FLOSLEK - propagace kosmetických výrobků v zahraničí" v rámci Operačního programu Inteligentní rozvoj Podopatření 3.3.3: Podpora malým a středním podnikům při propagaci značek výrobků - Go to Brand 2014-2020, spolufinancovaného z prostředků EU. Smlouva a příloha č. POIR.03.03-14-0234/19-00.

Název: Další etapa rozvoje exportní činnosti podniku FLOSLEK - propagace kosmetických výrobků v zahraničí".

Smlouva č: POIR.03.03.03-14-0234/19-00

Projekt se týká účasti podniku na propagačních aktivitách předpokládaných v programu propagace kosmetického průmyslu s cílem propagovat výrobky kosmetického průmyslu, které mají šanci stát se rozpoznatelnými na zahraničních trzích, a propagovat značku polského hospodářství.

Prioritní osa: Podpora inovací v podnicích

Opatření: 3.3 Podpora propagace a internacionalizace inovačních podniků

Podopatření: 3.3.3 Podpora malých a středních podniků při propagaci značek výrobků - Přejít na značku

Výdaje na realizaci projektu: 257 100,00 PLN

Způsobilé výdaje: 257 100,00 PLN

Hodnota spolufinancování ze strany EU: 100,00 mil: 154 260,00 PLN

Výše spolufinancování ze strany EU: 60%

Místo realizace projektu: 05-500

Doba trvání projektu: 05.04.2019-31.12.2020.

Operační program Inteligentní rozvoj 2014-2020, podopatření 3.3.3: PODPORA MSP PŘI PROPAGACI ZNAČEK VÝROBKŮ - GO TO BRAND

Přílohy (RAR)

Žádost o spolufinancování projektu OPERAČNÍ PROGRAM INTELIGENTNÍ ROZVOJ

Název: Rozvoj exportní činnosti podniku FLOSLEK - propagace kosmetických výrobků v zahraničí

Smlouva č: POIR.03.03,.03-14-0007/16-00

Prioritní osa: 3 Podpora inovací v podnicích

Opatření: 3.3 Podpora propagace a internacionalizace inovačních podniků

Podopatření: 3.3.3 Podpora malých a středních podniků při propagaci značek výrobků - Přejít na značku

Výdaje na realizaci projektu: 1 227 540,00 PLN

Způsobilé výdaje: 998 000,00 PLN

Požadované spolufinancování: 598 800,00 PLN

Projekt se týká účasti podniku na propagačních aktivitách stanovených v programu propagace kosmetického průmyslu s cílem propagovat výrobky kosmetického průmyslu, které mají šanci stát se rozpoznatelnými na zahraničních trzích, a propagovat značku polského hospodářství.