Často kladené otázky:

Kdy mám nárok na doručení zdarma?

Na doručení zdarma máte nárok, pokud zaplatíte za svou domácí objednávku předem a její hodnota přesáhne 60 liber. Zásilku vám doručíme do jednoho z více než 20 000 balíkomatů InPost.

Jak rychle bude moje objednávka doručena?

Doba, za kterou bude vaše objednávka vyřízena, závisí na okamžiku jejího podání a na zvoleném způsobu platby. Pokud chcete, aby vaše objednávka byla doručena co nejrychleji, doporučujeme zaplatit předem prostřednictvím BLIKu, platební kartou nebo rychlým převodem a zvolit doručení kurýrem nebo balíkovou službou InPost.

Více informací naleznete níže v části"Přijetí objednávky".

Mohu platit pomocí služby BLIK?

Ano, za nákup v našem obchodě můžete zaplatit také pomocí služby BLIK. Jedná se o rychlou, bezpečnou a v současnosti nejoblíbenější elektronickou platební metodu v polském elektronickém obchodě.

Jaké je datum spotřeby výrobků?

Datum spotřeby výrobků se může lišit vzhledem ke specifickému složení a vlastnostem každého výrobku. Převážná většina naší kosmetiky má datum spotřeby 30 nebo 36 měsíců od data výroby. Vzhledem k tomu, že nakupujete přímo od výrobce, zajišťujeme, že doba trvanlivosti bude co nejdelší.

Na obalu vždy najdete podrobné informace včetně data spotřeby a čísla šarže.

Jak dlouho mohu kosmetiku Floslek vracet?

Podle zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014, kterým se provádí směrnice EU 2011/83, máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené online do 14 dnů od převzetí zboží. Protože jsme si jisti kvalitou všech našich výrobků a chápeme, že si to můžete rozmyslet, prodloužili jsme tuto lhůtu na 30 dní.

Podrobné podmínky našich pravidel pro vrácení zboží najdete níže v části "Vrácení zboží- právo na odstoupení od smlouvy".

Údaje o společnosti a provozovateli:

Tyto obchodní podmínky stanoví všeobecné podmínky a způsob prodeje prostřednictvím internetového obchodu www.floslek.pl (dále jen "obchod"), který je ve vlastnictví společnosti:

Floslek Sp. z o.o.

dříve: Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek Sp. j.

se sídlem 05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 154.

e-mail: sekretariat@floslek.pl

telefon: +48 22 270 11 16

fax: +48 22 750 72 26

NIP: 951-00-23-298

Bankovní účet č:

79 1050 1025 1000 0024 1169 6475

BIC/SWIFT: INGBPLPWXXX
IBAN: PL79105010251000002411696475

Společnost je zapsána v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem 0000105842 vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu, 14. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku.

1. DEFINICE A NABÍDKA

Zákazník - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, ale s právní subjektivitou, která využívá Obchod, včetně zejména provádění nákupů.

Spotřebitel - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s Laboratorium Kosmetycznym Floslek Furmanek sp. j. prostřednictvím Obchodu v rozsahu, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností (podle článku 22[1] zákona ze dne 23. dubna 1964 Občanského zákoníku (Dz. U. 1964.16.93). Spotřebitelem se rovněž rozumí Zákazník, který je fyzickou osobou uzavírající se Společností prostřednictvím Obchodu smlouvu přímo související s podnikatelskou činností tohoto Zákazníka, a to v situaci, kdy taková smlouva nemá pro tohoto Zákazníka profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu podnikání tohoto Zákazníka.

Zákon - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2020, částka 287, v platném znění).

Produkty - zboží ve smyslu § 2 odst. 4a Zákona prodávané Internetovým obchodem nebo Partnery.

Informace obsažené na webových stránkách Obchodu nepředstavují nabídku Prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu Zákazníkům k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy.

Nabídka prezentovaná v Internetovém obchodě je neustále k dispozici. Ve výjimečných případech nedostatku zboží bude Zákazník neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem.

Objednávky v Obchodě může Zákazník podávat prostřednictvím internetových stránek Obchodu nebo elektronické pošty 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Zákazník může v Obchodě provádět objednávky také telefonicky v hodinách a dnech uvedených na internetových stránkách Obchodu.

Objednávání prostřednictvím obchodu floslek.pl

Zákazník, který podává objednávku prostřednictvím webových stránek Obchodu, dokončí objednávku výběrem Produktů, o které má zájem. Produkty se do objednávky přidávají výběrem příkazu "Přidat do košíku" pod daným produktem prezentovaným na webových stránkách Obchodu. Po vyplnění celé objednávky a uvedení způsobu doručení a způsobu platby v přehledu objednávky Zákazník provede objednávku odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu výběrem tlačítka "Objednat a zaplatit" na webových stránkách Obchodu. Vždy před odesláním objednávky Prodávajícímu je Zákazník informován o celkové ceně za vybrané produkty a dodání, jakož i o všech dalších nákladech, které je povinen vynaložit v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

Objednávání e-mailem

Zákazník, který podává objednávku e-mailem, ji zasílá na e-mailovou adresu uvedenou Prodávajícím na internetových stránkách Obchodu. Zákazník ve zprávě zaslané Prodávajícímu uvede zejména: název Zboží a jeho množství, a to z nabídky Zboží prezentované na internetových stránkách Obchodu.

Po obdržení zprávy od Zákazníka prostřednictvím e-mailu zašle Prodávající Zákazníkovi zpětnou zprávu, ve které uvede jeho registrační údaje, cenu vybraného Zboží a možné formy úhrady a způsob Dodání spolu s jeho cenou, jakož i informace o všech dalších platbách, které má Zákazník na základě Kupní smlouvy uhradit. Zpráva rovněž obsahuje informaci pro Zákazníka, že uzavřením Kupní smlouvy Zákazníkem prostřednictvím e-mailu vzniká povinnost zaplatit za objednané Zboží. Na základě informací poskytnutých Prodávajícím může Zákazník učinit objednávku zasláním e-mailové zprávy Prodávajícímu s uvedením zvolené formy platby a způsobu Dodání.

Objednávání po telefonu

Zákazník při telefonické objednávce uvedené na internetových stránkách Prodávajícího sdělí Prodávajícímu název Zboží z nabídky na internetových stránkách obchodu Prodávajícího a počet Zboží, které chce objednat. Poté, po vyplnění celé objednávky, Zákazník upřesní způsob a adresu doručení a formu platby a uvede svou e-mailovou adresu nebo korespondenční adresu pro potvrzení objednávky. Při každém telefonickém objednání Prodávající informuje Zákazníka o celkové ceně vybraných výrobků a o ceně zvoleného způsobu doručení, jakož i o všech dalších nákladech, které je Zákazník povinen vynaložit v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

Poté, co Zákazník učiní telefonickou objednávku, zašle Prodávající na trvalém nosiči na Zákazníkem uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu informaci obsahující potvrzení o podmínkách kupní smlouvy. Potvrzení bude obsahovat zejména: specifikaci Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, jeho cenu, náklady na Dodání a informace o případných dalších nákladech, které je Zákazník povinen uhradit v souvislosti s Kupní smlouvou.

Uzavření Kupní smlouvy

Podání objednávky představuje podání nabídky Zákazníka Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem objednávky.

Po odeslání objednávky zašle Prodávající na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o učinění objednávky.

Následně, po potvrzení učinění objednávky, zašle Prodávající na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu informaci o přijetí objednávky ke zpracování. Informace o přijetí objednávky k vyřízení je prohlášením Prodávajícího o přijetí výše uvedené nabídky a jejím obdržením Zákazníkem je Kupní smlouva uzavřena.

Předpokladem pro uzavření Kupní smlouvy je odeslání prohlášení o seznámení se s Podmínkami ochrany osobních údajů a o přijetí Obchodních podmínek.

Po uzavření Kupní smlouvy Prodávající potvrdí Zákazníkovi podmínky Smlouvy jejich zasláním na trvalém nosiči na e-mailovou adresu Zákazníka nebo písemně na adresu, kterou Zákazník uvedl při Registraci nebo zadání objednávky.

Společnost Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek sp. j. si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v případě vyčerpání sortimentu, o čemž bude Zákazník informován telefonicky nebo e-mailem.

Dokladem potvrzujícím prodej výrobku je daňový doklad nebo faktura s DPH, v závislosti na variantě zvolené Zákazníkem.

Společnost Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek sp. j. si vyhrazuje právo provádět změny v nabídce, jakož i omezit počet výrobků dostupných k prodeji v rámci jedné objednávky.

2 OBJEDNÁVKY

Registrace zákazníka nebo režim hosta

Pro zadání objednávky v internetovém obchodě floslek.pl se Zákazník může zaregistrovat nebo provést jednorázový nákup v režimu "Objednávka jako host".

Registrace

Registrace se provádí výběrem odkazu "Nemáte účet? Vytvořte si ho zde" umístěného v přihlašovacím okně dostupném po výběru možnosti "Přihlásit se" vedle nákupního košíku. Do pole "Přihlásit se" zadejte jméno zákazníka nebo e-mail dle vlastního výběru. Registraci lze provést také ve fázi přechodu z nákupního košíku do zpracování objednávky.

Po vyplnění formuláře obdrží zákazník na svou e-mailovou adresu odkaz potvrzující registraci v internetovém obchodě.

Údaje Zákazníka poskytnuté během registrace budou použity pouze pro zpracování objednávky. V žádném případě nebudou údaje předávány nebo zpřístupňovány třetím stranám pro účely, které nesouvisejí s vyřízením objednávky.

Při vyplňování registračního nebo objednávkového formuláře má Zákazník možnost seznámit se s Pravidly a provozním řádem obchodu a souhlasí s jejich obsahem označením příslušného pole ve formuláři.

Během registrace může zákazník dobrovolně souhlasit s dalším zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři.

Souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou uzavření smlouvy s prodávajícím o elektronickém poskytování služby vedení účtu zákazníka. Souhlas lze kdykoli odvolat předložením příslušného prohlášení zákazníka prodávajícímu způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů. Prohlášení lze zaslat na adresu prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

Po vyplnění registračního formuláře obdrží Zákazník neprodleně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři potvrzení o registraci ze strany Prodávajícího. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o elektronickém poskytování služby zákaznického účtu a zákazník má možnost přistupovat k zákaznickému účtu a provádět změny údajů uvedených při registraci.

Režim hosta

Nákupy v Obchodě lze provádět bez registrace, tj. v režimu Hosta, který spočívá v jednorázovém zadání údajů nezbytných pro vyřízení konkrétní objednávky. Zákazník se nepřihlašuje ani si nevytváří účet. Chcete-li použít režim hosta, přejděte z nákupního košíku do přehledu objednávek a v části "Osobní údaje" vyberte možnost "Objednat jako host".

Zabezpečení

Obchodník poskytuje zákazníkům při přenosu osobních údajů a při přihlašování k účtu zákazníka na webových stránkách zabezpečené, šifrované spojení. Prodávající používá certifikát SSL vydaný jednou z předních světových společností pro zabezpečení a šifrování dat přenášených přes internet.

V případě, že zákazník s účtem v obchodě ztratil heslo, obchod umožňuje vygenerování nového hesla. Prodávající nové heslo nezasílá. Heslo je uloženo v zašifrované podobě takovým způsobem, že jej nelze přečíst. Pro vygenerování nového hesla je třeba uvést e-mailovou adresu ve formuláři dostupném pod odkazem "zapomněli jste heslo?" uvedeném u přihlašovacího formuláře k účtu v internetovém obchodě. Zákazník obdrží na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo uloženou při poslední změně profilu účtu e-mail obsahující přesměrování na vyhrazený formulář uvedený na internetových stránkách obchodu, kde bude mít zákazník možnost nastavit nové heslo.

Prodávající nikdy nezasílá žádnou korespondenci, včetně elektronické, požadující přihlašovací údaje a zejména heslo pro přístup k účtu Zákazníka.

Nákupní košík

Veškeré zboží, které má Zákazník v úmyslu zakoupit, musí být nejprve vloženo do nákupního košíku. Zákazník může do nákupního košíku přidat maximálně 10 kusů daného Zboží.

Pro kontrolu podrobností své objednávky klikne na ikonu nákupního košíku umístěnou v pravém horním rohu obrazovky.

Nákupní košík obsahuje seznam výrobků vybraných Zákazníkem, množství každého výrobku, jeho cenu a celkovou hodnotu objednávky.

Po vložení do nákupního košíku můžete:

- měnit množství jednotlivých výrobků, které byly dříve vybrány a přidány do košíku, a to tak, že je zadáte přímo do příslušného pole

- odebrat produkt kliknutím na tlačítko se symbolem "X".

- objednat produkty výběrem možnosti "Proceed to Order" (Pokračovat v objednávce).

- pokračovat v nákupu kliknutím na tlačítko "Pokračovat v nákupu"

Přijetí objednávky ke zpracování

Aby byla objednávka přijata ke zpracování, je nutné správně vyplnit objednávkový formulář a kliknout na tlačítko "Objednat s povinností platby". Objednávky jsou přijímány automaticky (prostřednictvím IT systému) prostřednictvím webových stránek floslek.pl a jsou zpracovávány v pracovní dny. Objednávky podané ve všední dny po 13. hodině, jakož i o sobotách, nedělích a svátcích jsou zpracovány první pracovní den následující po dni, kdy byla objednávka podána.

Odeslání prohlášení o přečtení Zásad ochrany osobních údajů a přijetí Obchodních podmínek je nezbytnou podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy.

V případě dočasného nedostatku výrobku na skladě se může čekací doba mírně prodloužit, o čemž bude zákazník informován e-mailem. V takovém případě má Zákazník možnost:

- zrušit celou objednávku

- odstoupit od produktu, který není momentálně skladem, aby mohl být balíček odeslán co nejdříve.

Potvrzení objednávky

Objednávky potvrzuje personál obchodu. Odesláním objednávky a uvedením údajů při registraci zákazník souhlasí s elektronickou komunikací. Podané objednávky mohou být potvrzeny e-mailem nebo telefonicky (proto je důležité uvést při registraci pravdivé údaje). Potvrzení objednávky slouží k ujištění, že zákazník objednávku odeslal, a k potvrzení hodnoty zásilky a nákladů na dodání.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud Zákazník neuvedl všechny požadované údaje nebo je uvedl nesprávně, nebo pokud objednávka obsahuje více než 10 kusů daného výrobku. Po přijetí objednávky Zákazníkem zašle personál obchodu na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky k vyřízení.

Zrušení objednávky

Nevyřízenou objednávku je možné zrušit v první fázi jejího vyřizování - před jejím odesláním. Za tímto účelem zašlete příslušné informace na následující adresu: sklep@floslek.pl.

Podanou objednávku lze změnit nebo zrušit pouze v případě, že ještě nebyla odeslána, tj. před změnou stavu objednávky na dokončenou.

O změně stavu objednávky bude zákazník informován e-mailem.

Faktury s DPH

Osoby nebo společnosti, které si přejí obdržet fakturu na DPH, musí v příslušném okně objednávky zadat své DIČ.

Zadáním čísla DPH dáváte najevo, že si přejete obdržet fakturu.

Objednávky jsou zpracovány do 2-7 pracovních dnů od data zadání.

3 PLATBY

Ceny všech produktů v obchodě floslek.pl jsou hrubé a zahrnují DPH. Ceny jsou vyjádřeny v polských zlotých a jsou platné v době zadání objednávky. K ceně se připočítávají náklady na dopravu podle uvedených možností, jejichž výběr provádí zákazník. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty je uvedena v přehledu,

Zákazník obchodu www.floslek.pl má možnost zvolit si nejvhodnější způsob platby.

Platba při dodání

Volba této formy platby omezuje dostupné způsoby doručení na vyzvednutí na výdejním místě RUCH a vyzvednutí v balíkomatu InPost.

Platba bankovním převodem na náš účet

Platba předem bankovním převodem spočívá v úhradě dlužné částky za objednávku na bankovní účet.

Banka ING

79 1050 1025 1000 0024 1169 6475

Po připsání peněz na bankovní účet prodávajícího je zásilka okamžitě odeslána.

Zákazník by měl provést platbu za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy do 3 pracovních dnů od podání objednávky.

Pokud zákazník platbu ve výše uvedené lhůtě neprovede, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Po neúčinném uplynutí lhůty k zaplacení zašle prodávající zákazníkovi na trvalém nosiči prohlášení o odstoupení od smlouvy podle § 492 občanského zákoníku.

Platba online

Obchod floslek.pl nabízí možnost platby prostřednictvím BLIKu, kreditní nebo debetní kartou, převodem nebo rychlým elektronickým převodem.

Převody a elektronické převody - služba spočívá v plné integraci nákupu provedeného v internetovém obchodě s vaším bankovním účtem. Při dokončování nákupu se automaticky vyplní všechny údaje o převodu. Díky tomu nemusí kupující ručně zadávat částku ani číslo objednávky, číslo účtu či další údaje potřebné pro správné provedení platby. Převod je proveden okamžitě, v průběhu poštovních hodin banky. Transakce lze provádět pomocí následujících převodů:

mTransfer, MultiTransfer, Pay with Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24 Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z Interligo VIA Moje Rachunki, ING Online, Převod z BPH, , Pekao24, Millenet, Deutsche Bank PBC, Kredyt Bank KB24, Inteligo PKO BP, Lukas Bank, CitiBank Handlowy, Invest Bank, BGZ, BOŚ, Fortis Bank, Převod z mBank, Převod z MultiBank, VW Bank Direct, Dominet Bank.

Objednávka je přijata k realizaci ihned poté, co Prodávající obdrží informaci o transakci od provozovatele iMoje (provozovaného ING Bank Śląski S.A.), který zpracovává online platby.

Vhodnou formu platby je třeba vyznačit v objednávkovém formuláři.

4. ZPŮSOBY DORUČENÍ A NÁKLADY

Vnitrostátní zásilky placené předem

náklady: 1:doba dodání:velikost a hmotnost:
Orlen Parcel9,99 PLN96h20x20x30 5kg
Kurýr InPost19,99 zł24-48h41x38x64 25kg

InPost Paczkomat16,99 zł / 0 zł*24-48h41x38x64 5kg
Poczta Polska14,99 zł48h50x60x30 5 kg
Kurýr DHL20,99 zł48h60x60x120 31,5 kg

* Doručení na Parcel Post InPost je u objednávek nad 60 zł zdarma.

Vnitrostátní zásilky placené na dobírku

Orlen Parcel12,49 zł96h20x20x30 5kg
InPost Kurýr15,48zł48h41x38x64 25kg
InPost Paczkomat15,24zł48h41x38x64 25kg

Přeshraniční zásilky v EU placené předem

Kurýrní služba DHL76,00 PLN48-72h20x20x30 5kg

Dodací lhůta

Objednávky vyřizujeme do 2-7 pracovních dnů od data zadání.

Zákazník je povinen si doručenou zásilku prohlédnout ve lhůtě a způsobem obvyklým pro zásilky daného typu. V případě zjištění vady nebo poškození zásilky má zákazník právo požádat pracovníka dodavatele o sepsání příslušného protokolu.

Prodávající dle vůle Zákazníka přiloží k doručované zásilce paragon nebo fakturu s DPH vztahující se k dodávanému Zboží.

V případě nepřítomnosti Zákazníka na adrese, kterou uvedl při podání objednávky jako adresu pro doručení, mu zaměstnanec Prodávajícího zanechá avízo nebo se jej pokusí telefonicky kontaktovat za účelem zjištění termínu, kdy bude Zákazník přítomen. V případě, že bude objednané Zboží vráceno Dodavatelem do Internetového obchodu, bude Prodávající Zákazníka kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a znovu se Zákazníkem dohodne termín a cenu Dodání.

Vrácení zboží - právo na odstoupení od smlouvy

Zakoupené zboží lze vrátit do 30 dnů odstoupením od smlouvy bez udání důvodu. Podkladem pro přijetí vrácení je doklad o koupi zboží účtenka nebo faktura, ke které bude vystavena oprava.

Vrácený výrobek nesmí nést známky používání: nesmí být otevřený, poškozený, vyzkoušený nebo zbavený původního obalu. Výrobky jsou dodávány zapečetěné, a pokud byl obal po dodání otevřen, nejsou ze zdravotních a/nebo hygienických důvodů vhodné k vrácení.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká uplynutím 30 dnů ode dne, kdy zákazník převzal výrobek nebo kdy výrobek převzala třetí osoba jiná než dopravce a určená zákazníkem.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník informovat obchod o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Ve svém prohlášení o odstoupení od smlouvy by měl zákazník uvést své jméno, úplnou poštovní adresu a, pokud je k dispozici, telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu.

Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek, není to však povinné. Zákazník může formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení vyplnit a odeslat také elektronicky na našich internetových stránkách. Pokud Zákazník využije této možnosti, zašle mu personál obchodu neprodleně potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (například e-mailem).

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když Zákazník zašle informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy Obchod vrátí Zákazníkovi všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, který si Zákazník zvolil jiný než námi nabízený nejlevnější obvyklý způsob dodání), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Obchod informován o rozhodnutí Zákazníka uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Obchod vrátí platbu stejnými platebními prostředky, které Zákazník použil při původní transakci, pokud se Zákazník výslovně nedohodl jinak; v každém případě Zákazníkovi nevzniknou v souvislosti s vrácením platby žádné náklady.

Obchod může zadržet vrácení platby, dokud neobdrží výrobek nebo dokud nepředloží doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

Zákazník zašle nebo předá vrácený výrobek na adresu Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek sp.j. 05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 154, (s poznámkou "vrácení") neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy oznámil obchodu odstoupení od této smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Zákazník odešle výrobek zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nese Zákazník.

Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku jiného použití věci, než které bylo nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.

K zásilce musí být přiloženy osobní údaje a bankovní účet, na který má být vrácená částka převedena.

5. NESOULAD ZBOŽÍ SE SMLOUVOU A REKLAMACE

5.1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli za případný nesoulad výrobku se smlouvou existující v době jeho dodání Spotřebiteli a projevený před uplynutím 2 (dvou) let ode dne vydání výrobku Spotřebiteli, pokud není Prodávajícím stanovená doba použitelnosti výrobku delší.

Výrobek je ve shodě se smlouvou, pokud zejména jeho:

1) jeho popis, typ, množství, kvalita, úplnost a funkčnost a u zboží s digitálními prvky také jeho kompatibilita, interoperabilita a dostupnost aktualizací;

2 ) jeho vhodnost pro konkrétní účel, k němuž jej spotřebitel potřebuje, který spotřebitel sdělil obchodníkovi nejpozději v okamžiku uzavření smlouvy a který obchodník akceptoval.

Aby byl výrobek považován za vyhovující smlouvě, musí dále:

1) být vhodný pro účely, pro které se zboží tohoto druhu obvykle používá, s přihlédnutím k platným právním předpisům, technickým normám nebo osvědčeným postupům;

2) vyskytovat se v takovém množství a mít takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti a ve vztahu ke zboží s digitálními prvky také funkčnosti a kompatibility, které jsou typické pro zboží tohoto druhu a které může spotřebitel rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží a veřejné ujištění poskytnuté obchodníkem, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem, zejména v reklamě nebo na označení, ledaže prodávající prokáže, že

(a) o daném veřejném ujištění nevěděl a při rozumném posouzení ani vědět nemohl,

(b ) veřejné ujištění bylo před uzavřením smlouvy opraveno za podmínek a ve formě, v jaké bylo veřejné ujištění poskytnuto, nebo srovnatelným způsobem,

(c ) veřejné ujištění neovlivnilo rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu;

3 ) být dodáno s obalem, příslušenstvím a návodem, které může spotřebitel rozumně očekávat, že budou dodány;

4 ) mít stejnou kvalitu jako vzorek nebo provedení, které obchodník dal spotřebiteli k dispozici před uzavřením smlouvy, a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo provedení.

Prodávající neodpovídá za nesoulad výrobku se smlouvou ve výše uvedeném rozsahu, pokud byl spotřebitel nejpozději při uzavření smlouvy výslovně informován o tom, že se určitá vlastnost zboží odchyluje od výše uvedených požadavků na shodu zboží se smlouvou, a výslovně a samostatně nedostatek určité vlastnosti zboží přijal.

Pokud zboží není ve shodě se smlouvou, může spotřebitel požadovat jeho opravu nebo výměnu uplatněním reklamace.

Reklamaci lze uplatnit zvoleným způsobem:

1 ) e-mailem na adresu: sklep@floslek.pl

2) Telefonicky na čísle: +48 505 005 070

Reklamace by měla obsahovat důvod reklamace (popis nesouladu zboží se smlouvou) a požadavek Spotřebitele.

Reklamace je vyřízena nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud Spotřebitel v této lhůtě neobdrží od Prodávajícího informaci o způsobu vyřízení reklamace, znamená to, že reklamace byla plně uznána jako oprávněná a Prodávající přistoupil k vyřízení reklamace v souladu s požadavkem Spotřebitele.

Je-li reklamace Spotřebitele uznána, může Prodávající provést výměnu, pokud Spotřebitel požaduje opravu, nebo může provést opravu, pokud Spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady Prodávajícího. Není-li oprava ani výměna možná nebo by si vyžádala nadměrné náklady prodávajícího, může prodávající odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou.

Prodávající provede opravu nebo výměnu v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od okamžiku, kdy byl Spotřebitelem informován o nesouladu se smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu, zahrnující zejména náklady na poštovné, přepravu, práci a materiál, nese prodávající.

Spotřebitel je povinen dát obchodníkovi k dispozici výrobek, který má být opraven nebo vyměněn. Obchodník si zboží od spotřebitele vyzvedne na vlastní náklady.

Není-li Výrobek ve shodě s kupní smlouvou, může Spotřebitel podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, kdy:

1) Prodejce odmítl Výrobek opravit nebo vyměnit,

2 ) Prodávající do 14 dnů Výrobek neopravil nebo nevyměnil,

3 ) nesoulad zboží se smlouvou stále trvá, přestože se prodávající pokusil uvést zboží do souladu se smlouvou opravou nebo výměnou,

4 ) nesoulad zboží se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího využití prostředků ochrany uvedených v bodech 1)-3) výše,

5 ) z prohlášení prodávajícího nebo z okolností vyplývá, že prodávající neuvede zboží do souladu s kupní smlouvou v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro spotřebitele.

Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli dlužné částky v důsledku uplatnění práva na snížení ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vyjádření Spotřebitele o snížení ceny.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad zboží s kupní smlouvou nepodstatný.

Týká-li se nesoulad pouze některého zboží dodaného na základě smlouvy, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy pouze ohledně tohoto zboží a také ohledně jiného zboží, které Spotřebitel nabyl společně s nesouladným zbožím, pokud nelze rozumně předpokládat, že se Spotřebitel dohodne na ponechání pouze souhlasného zboží.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel neprodleně vrátí zboží obchodníkovi na jeho náklady. Prodávající vrátí Spotřebiteli cenu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

Prodávající vrátí cenu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení ceny, který pro spotřebitele nepředstavuje žádné náklady.

Ve vztahu k Zákazníkům, kteří nejsou Spotřebiteli, se Prodávající zříká odpovědnosti (záruky) za vady prodávaných Výrobků.

6. BEZPLATNÉ SLUŽBY

Prodávající poskytuje Zákazníkům prostřednictvím elektronických prostředků bezplatné služby:

(a) informační bulletin;

b) vedení zákaznického účtu.

Služby zákaznického účtu jsou poskytovány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Prodávající si vyhrazuje právo zvolit a měnit druh, formu, čas a způsob poskytování přístupu k vybraným uvedeným službám, o čemž bude Zákazníky informovat způsobem odpovídajícím změně Obchodních podmínek.

Službu Newsletter může využít každý Zákazník, který zadá svou e-mailovou adresu, a to prostřednictvím registračního formuláře zpřístupněného Prodávajícím na Webových stránkách Obchodu. Registrace k odběru Newsletteru je dvoufázová. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží Zákazník neprodleně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři korespondenci od Prodávajícího s žádostí o potvrzení přání přihlásit se k odběru newsletteru kliknutím na odkaz obsažený v e-mailu. Jakmile tak učiní, obdrží zákazník potvrzení o registraci na seznamu adresátů. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o elektronickém poskytování služby zasílání newsletteru. Zákazník může během procesu registrace dodatečně zaškrtnout příslušné políčko v registračním formuláři, aby se přihlásil k odběru služby Newsletter.

Služba Newsletter spočívá v zasílání elektronické zprávy Prodávajícím na e-mailovou adresu Zákazníka, která obsahuje informace o nových produktech nebo službách nabízených Prodávajícím. Zpravodaj je Prodávajícím zasílán všem Zákazníkům, kteří se k jeho odběru přihlásili.

Každý Newsletter zaslaný dotčeným Zákazníkům obsahuje zejména: informace o odesílateli, vyplněné pole "předmět", vymezující obsah zprávy a informace o možnosti a způsobu odstoupení od bezplatné služby Newsletter.

Zákazník se může kdykoli vzdát odběru Newsletteru odhlášením prostřednictvím odkazu obsaženého v každém e-mailu zaslaném v rámci služby Newsletter nebo aktivací příslušného pole v zákaznickém účtu.

Služba zákaznického účtu je dostupná po Registraci podle podmínek popsaných v Obchodních podmínkách a spočívá v tom, že Zákazníkovi je na Webových stránkách Obchodu k dispozici speciální panel, který umožňuje Zákazníkovi upravovat údaje zadané při Registraci, jakož i sledovat stav objednávek a historii již uskutečněných objednávek.

Zákazník, který provedl Registraci, může podat Prodávajícímu žádost o smazání Zákaznického účtu, avšak v případě žádosti o smazání Zákaznického účtu ze strany Prodávajícího může být tento smazán do 14 dnů od podání žádosti. Vymazání zákaznického účtu není rovnocenné s vymazáním osobních údajů zákazníka, které mohou být nadále zpracovávány za podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.

Prodávající je oprávněn zablokovat přístup k Účtu a bezplatným službám Zákazníka, pokud Zákazník jedná na úkor Prodávajícího nebo ostatních Zákazníků, pokud Zákazník porušuje ustanovení právních předpisů nebo ustanovení Obchodních podmínek, a dále v případech, kdy je zablokování přístupu k Účtu a bezplatným službám Zákazníka odůvodněno bezpečnostními důvody - zejména: narušení bezpečnosti Webových stránek Obchodu Zákazníkem nebo jiná hackerská činnost. Zablokování přístupu k Účtu a bezplatným službám Zákazníka z výše uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení problému, který je důvodem pro zablokování přístupu k Účtu a bezplatným službám Zákazníka. O zablokování přístupu k účtu a bezplatným službám zákazníka informuje prodávající zákazníka e-mailem na adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů.

8. UKONČENÍ SMLOUVY (PLATÍ PRO KUPNÍ SMLOUVY)

Zákazník i Prodávající mohou smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky kdykoli a bez udání důvodu vypovědět, přičemž práva nabytá druhou stranou před ukončením výše uvedené smlouvy a níže uvedená ustanovení zůstávají zachována.

Zákazník, který provedl Registraci, ukončí smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky zasláním příslušného projevu vůle Prodávajícímu, a to jakýmkoli způsobem komunikace na dálku, který Prodávajícímu umožní seznámit se s projevem vůle Zákazníka.

Prodávající ukončí smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky zasláním příslušného projevu vůle Zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při Registraci.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající odpovídá za nesplnění nebo nesprávné splnění smlouvy, avšak v případě smluv uzavřených se Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli, odpovídá Prodávající pouze v případě úmyslně způsobené škody, a to v rozsahu skutečné škody vzniklé Zákazníkovi, který je Podnikatelem.

Obsah těchto obchodních podmínek lze kdykoli zaznamenat vytištěním, uložením na nosič nebo stažením z webových stránek obchodu.

V případě sporu vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy budou smluvní strany usilovat o smírné vyřešení věci. Veškeré spory vyplývající z těchto obchodních podmínek se řídí polským právem.

Prodávající informuje Zákazníka, který je Spotřebitelem, o možnosti využít mimosoudního řízení o stížnostech a reklamacích. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídlech nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Mohou jimi být zejména spotřebitelští ombudsmani nebo Vojenské inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Prodávající informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ se nachází platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR).

Prodávající je oprávněn jednostranně změnit obchodní podmínky v rozsahu, v jakém nebyly s uživatelem individuálně dohodnuty, a to na základě ospravedlnitelného důvodu. Za oprávněný důvod se považuje zejména výskyt některé z následujících okolností:

(a ) změna všeobecně platných právních předpisů v Polské republice v rozsahu, v jakém taková změna právních předpisů ovlivňuje obsah obchodních podmínek nebo ukládá prodávajícímu povinnost změnit obsah obchodních podmínek;

b ) vydání rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně zejména

předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele, rozhodnutí, doporučení, závazků nebo aktů obdobné povahy v rozsahu, v jakém se takové správní akty dotýkají těchto Obchodních podmínek nebo ukládají Prodávajícímu povinnost změnit obsah těchto Obchodních podmínek;

c ) zavedení nových funkcionalit internetového obchodu Prodávajícím nebo úprava jejich stávajícího rozsahu - změna obsahu Obchodních podmínek je přípustná v rozsahu týkajícím se těchto nových funkcionalit;

d ) vznik soudní nebo správní judikatury, z níž vyplývá, že ustanovení obdobná těm, která jsou použita v obchodních podmínkách, mohou být v rozporu s právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu spotřebitele - v takovém případě bude změna obchodních podmínek přípustná, pokud lze objektivně uznat, že z hlediska průměrného uživatele je navrhovaná změna ve prospěch takového uživatele;

e ) je třeba doplnit, upřesnit nebo upravit Podmínky používání s cílem zpřehlednit jejich ustanovení pro uživatele - změny Podmínek používání jsou přípustné v rozsahu, v jakém zpřehledňují jejich ustanovení;

f ) čelení nepředvídané a bezprostřední hrozbě související s ochranou obchodu, elektronických služeb a uživatelů před podvody, malwarem, spamem, narušením osobních údajů nebo jinými riziky kybernetické bezpečnosti - změna obchodních podmínek je přípustná v rozsahu, který umožňuje větší kybernetickou bezpečnost;

Prodávající informuje zákazníky o změně obchodních podmínek zveřejněním této informace na webových stránkách a zasláním e-mailu registrovaným uživatelům o:

(a ) novém obsahu obchodních podmínek,

b ) datu účinnosti změny Obchodních podmínek,

Změna obchodních podmínek se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před datem účinnosti změny obchodních podmínek. V případě takových smluv se použijí ustanovení Pravidel platná ke dni projevu vůle Uživatele uzavřít smlouvu.

Uživatelé s registrovanými účty na webových stránkách, kteří nesouhlasí se změnou Pravidel a podmínek, mohou Prodávajícímu oznámit ukončení smlouvy o účtu jakoukoli formou. Účty uživatelů, kteří nesouhlasí se změnou obchodních podmínek, budou smazány okamžitě po obdržení oznámení o ukončení smlouvy o účtu.

Obchodní podmínky ve výše uvedeném znění nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023.

Obsah webových stránek byl automaticky přeložen z polštiny pomocí AI a může obsahovat gramatické chyby, překlepy nebo chyby ve výkladu. V případě pochybností vás zveme k přečtení zdrojového obsahu v polštině.