Najczęstsze pytania:

Kiedy przysługuje mi darmowa dostawa?

Darmowa dostawa przysługuje Ci gdy opłacisz krajowe zamówienie z góry a jego wartość przekroczy 60 zł. Wysyłkę zrealizujemy do jednego z ponad 20.000 Paczkomatów InPost

Jak szybko moje zamówienie zostanie zrealizowane?

Czas w jakim zrealizujemy Twoje zamówienie zależy od momentu jego złożenia oraz wybranej formy płatności. Jeśli zależy Ci aby otrzymać przesyłkę jak najszybciej rekomendujemy płatność z góry przy użyciu BLIK’a, kartą płatniczą bądź szybkim przelewem oraz wybór Kuriera lub dostawy do Paczkomatu InPost.

Więcej informacji znajdziesz poniżej w rozdziale „Przyjęcie zamówienia do realizacji”.

Czy mogę zapłacić przy użyciu BLIK’a?

Tak, za zakupy w naszym sklepie możesz zapłacić również za pomocą BLIK’a. To szybki, bezpieczny i najpopularniejszy obecnie sposób płatności elektronicznych w polskim e-commerce.

Jaka jest data ważności produktów?

Okres ważności produktów może się różnić ze względu na specyficzny skład oraz właściwości każdego z nich. Zdecydowana większość naszych kosmetyków ma termin ważności 30 lub 36 miesięcy od daty produkcji. Ponieważ kupujesz bezpośrednio od producenta zapewniamy, że czas przydatności do użycia będzie możliwie długi.  

Szczegółowe informacje, w tym datę ważności i nr serii zawsze znajdziesz na opakowaniu. 

W jakim czasie mogę zwrócić kosmetyki Floslek?

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83 masz prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Ponieważ jesteśmy pewni jakości wszystkich naszych produktów oraz rozumiemy że możesz zmienić zdanie wydłużyliśmy ten czas do 30 dni.

Szczegółowe warunki dotyczące naszej polityki zwrotów znajdziesz poniżej w dziale „Zwroty – prawo odstąpienia od umowy”.

Dane firmy i operatora:

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem  sklepu internetowego  www.floslek.pl (dalej „Sklep”), który jest własnością firmy:

Floslek Sp. z o.o.

dawniej: Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek sp. j.

z siedzibą 05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 154

e-mail: sekretariat@floslek.pl

telefon: +48 22 270 11 16

Fax: +48 22 750 72 26 

NIP: 951-00-23-298

Nr rachunku bankowego:

79 1050 1025 1000 0024 1169 6475

BIC/SWIFT: INGBPLPWXXX
IBAN: PL79105010251000002411696475

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000105842 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1. DEFINICJE I OFERTA

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z Laboratorium Kosmetycznym Floslek Furmanek sp. j.  umowę za pośrednictwem Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).  Przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Spółką za pośrednictwem Sklepu umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.

Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku pozycja 287 z późn. zm)

Produkty – towary w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy sprzedawane przez Sklep internetowy lub Partnerów. 

Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

Oferta prezentowana w sklepie internetowym jest stale dostępna. W wyjątkowych przypadkach braku towaru Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient może również składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu.

Zamówienie poprzez sklep floslek.pl

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktów do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” pod  danym produktem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w podsumowaniu zamówienia sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży.

Zamówienie przy użyciu poczty elektronicznej

Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu.

Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

Zamówienie drogą telefoniczną

Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu podanego na stronie Sklepu podaje Sprzedawcy nazwę Produktu spośród  produktów oferowanych na stronie sklepu Sprzedawcy oraz ilość produktów jaką chce zamówić. Następnie, po skomplementowaniu całości zamówienia, Klient określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo, podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie wybranych produktów oraz koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach  jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności oraz akceptacja Regulaminu stanowią warunki konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek sp. j. zastrzega sobie prawo możliwości odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania asortymentu, o czym zamawiający zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

Dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu jest paragon fiskalny lub faktura VAT, w zależności od opcji wybranej przez Klienta.

Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek sp. j. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ofercie jak również ograniczenia ilości produktów możliwych do sprzedaży w ramach jednego zamówienia.

2. ZAMÓWIENIA

Rejestracja Klienta lub tryb Gościa

W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym floslek.pl, Klient może się zarejestrować lub dokonać jednorazowych zakupów w trybie „Zamówienie jako Gość”.

Rejestracja

Rejestracja polega na wybraniu linku „Nie masz konta? Załóż je tutaj” umieszczonego w oknie logowania dostępnym po wybraniu "Zaloguj się" obok koszyka z zakupami. W polu „login” należy wpisać wymyśloną przez siebie nazwę Klienta lub e-mail. Rejestracji można dokonać również na etapie przejścia z koszyka do realizacji zamówienia. 

Po wypełnieniu formularza, Klient otrzymuje na swój adres e-mail, link potwierdzający rejestrację w sklepie internetowym.

Dane Klienta podane w procesie rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia. Dane pod żadnym pozorem nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego lub zmówienia Klient ma możliwość  zapoznania się z Regulaminem Sklepu, akceptuje  jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

W trakcie rejestracji klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na dodatkowe przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenie Konta klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta w sposób wskazany w Polityce Prywatności. Oświadczenie może zostać  przesłane na adres sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, droga elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Z ta chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi Prowadzenia konta Klienta a klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji.

Tryb Gościa

Zakupów w Sklepie można dokonać bez rejestracji tj. korzystając z trybu Gościa, polega on na jednorazowym podaniu danych koniecznych do realizacji konkretnego zamówienia. Klient nie loguje się do swojego konta ani go nie tworzy. Aby skorzystać z trybu Gościa należy przejść z koszyka do podsumowania zamówienia i w sekcji „Dane osobowe” wybrać „Zamówienie jako gość”.

Bezpieczeństwo

Sprzedawca zapewnia Klientom bezpieczne, szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta klienta w serwisie. Sprzedawca stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

W przypadku, gdy klient posiadający konto w Sklepie utracił hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sprzedawca nie wysyła  nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod  linkiem „zapomniałeś hasła?” podanym przy formularzu logowania do konta w sklepie internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

Sprzedawca nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności  hasła dostępu do konta klienta.

Koszyk

Wszystkie towary, które Klient zamierza kupić, musi najpierw dodać do koszyka. Klient może dodać do koszyka nie więcej niż 10 sztuk danego Produktu.

Aby sprawdzić szczegóły swojego zamówienia należy kliknąć w ikonkę koszyka z zakupami zlokalizowaną w prawym górnym rogu ekranu.

Koszyk zawiera listę produktów, wybranych przez Zamawiającego, ilość każdego towaru, jego cenę oraz wartość całkowitą zamówienia.

Będąc już w koszyku można:

zmienić ilość poszczególnych, wybranych i dodanych wcześniej do koszyka produktów, wpisując ją bezpośrednio do odpowiedniego pola 

usunąć produkt za pomocą przycisku z symbolem „X”

zamówić produkty wybierając opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”

kontynuować zakupy klikając na "Kontynuuj zakupy"

Przyjęcie zamówienia do realizacji

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Zamówienia przyjmowane są automatycznie (za pośrednictwem systemu informatycznego) poprzez witrynę internetową floslek.pl i przetwarzane są w dni powszednie. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, a także w soboty, niedziele i święta przetwarzane są w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym złożone zostało zamówienie.

Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności oraz akceptacja Regulaminu stanowią warunki konieczne do zawarcia  Umowy sprzedaży.

W przypadku chwilowego braku produktu w magazynie, czas oczekiwania może się nieznacznie wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem. W takim przypadku Klient ma możliwość:

zrezygnowania z całego zamówienia

zrezygnowania z brakującego aktualnie w sklepie produktu, po to, by paczka została wysłana jak najszybciej.

Potwierdzanie zamówienia

Zamówienia, są potwierdzane przez obsługę sklepu. Przesłanie zamówienia i podanie danych podczas rejestracji oznacza zgodę Klienta na komunikację droga elektroniczną. Złożone zamówienia mogą być potwierdzane e-mailem lub telefonicznie (dlatego ważne jest podanie prawdziwych danych podczas rejestracji). Potwierdzenie zamówienia jest upewnieniem się, że zamówienie zostało złożone przez Klienta oraz ma na celu potwierdzenie wartości przesyłki i kosztów dostawy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich wymaganych danych bądź wpisał je niepoprawnie, a także gdy zamówienie obejmuje więcej niż 10 sztuk danego Produktu. Po zaakceptowaniu przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mailowy obsługa sklepu przesyła potwierdzenie zawarcia umowy będące potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

Anulowanie zamówienia

Możliwe jest anulowanie niezrealizowanego zamówienia na w pierwszym etapie jego realizacji – zanim zostanie wysłane. Aby to zrobić należy przesłać odpowiednią informację na adres: sklep@floslek.pl

Złożone zamówienie można zmienić lub anulować tylko w przypadku, gdy przesyłka jeszcze nie została wysłana, tzn. przed zmianą statusu zamówienia na zrealizowane.

O zmianie statusu zamówienia klient będzie informowany drogą e-mail.

Faktury VAT

Osoby lub firmy chcące otrzymywać fakturę VAT zobowiązane są do wpisania w odpowiednim oknie zamówienia numeru NIP.

Wpisanie numeru NIP jednoznaczne jest ze zgłoszeniem chęci otrzymania faktury.

Zamówienia realizowane są w ciągu 2-7 dni roboczych od daty złożenia.

3. PŁATNOŚCI

Ceny wszystkich produktów w sklepie floslek.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w polskich złotych i obowiązują w momencie złożenia zamówienia. Cena jest powiększana o koszty wysyłki zgodnie ze wskazanymi opcjami, których wyboru dokonuje klient. W podsumowaniu podawana jest łączna cena  wraz z podatkiem od towarów i usług,

Klient sklepu www.floslek.pl ma możliwość dokonania wyboru najbardziej odpowiedniego dla siebie sposobu płatności. 

Płatność przy odbiorze

Wybór tej formy płatności ogranicza dostępne sposoby dostawy do odbioru w Punkcie RUCH oraz odbioru w Paczkomacie InPost. 

Płatność przelewem na konto firmy

Przedpłata przelewem polega na wpłaceniu należności za zamówienie na konto bankowe. 

Bank ING

79 1050 1025 1000 0024 1169 6475

Po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy  przesyłka jest niezwłocznie wysyłana.

Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa powyżej Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego

Płatność on-line

Sklep floslek.pl oferuje możliwość dokonania płatności za pomocą BLIK'a, karty kredytowej lub debetowej, przelewem transferowym lub szybkim e-przelewem.

Przelewy transferowe i e-przelewy - usługa polega na pełnej integracji zakupu dokonanego w sklepie internetowym z rachunkiem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie. Dzięki temu kupujący nie musi ręcznie wprowadzać kwoty ani numeru zamówienia, numeru rachunku ani innych danych niezbędnych do poprawnego wykonania wpłaty. Przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania banku. Transakcji można dokonać następującymi przelewami transferowymi:

mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24 Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z Interligo VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, , Pekao24, Millenet, Deutsche Bank PBC, Kredyt Bank KB24, Inteligo PKO BP, Lukas Bank, CitiBank Handlowy, Invest Bank, BGZ, BOŚ, Fortis Bank, Przelew z mBank, Przelew z MultiBank, VW Bank Direct, Dominet Bank.

Zamówienie przyjmowane  jest do realizacji niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o transakcji od operatora iMoje (obsługiwanej przez ING Bank Śląski S.A.) obsługującego płatności on-line.

Dogodną formę płatności należy zaznaczyć na formularzu zamówienia.

4. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

 Przesyłki krajowe opłacone z góry

Dostawa:koszt:czas dostawy:rozmiary i waga:
Orlen Paczka9,99 zł96h20x20x30 5kg
InPost Kurier19,99 zł24-48h41x38x64 25kg

InPost Paczkomat16,99 zł / 0 zł*24-48h41x38x64 5 kg
Poczta Polska14,99 zł48h50x60x30 5 kg
Kurier DHL20,99 zł48h60x60x120 31,5kg

* Dostawa do Paczkomatu InPost dla zamówień o wartości powyżej 60 zł jest darmowa. 

 

 Przesyłki krajowe płatne przy odbiorze

Orlen Paczka12,49zł96h20x20x30 5kg
InPost Kurier15,48zł48h41x38x64 25kg
InPost Paczkomat15,24zł48h41x38x64 25kg

 Przesyłki zagraniczne w UE opłacone z góry

Kurier DHL76,00zł48-72h20x20x30 5kg

Czas realizacji

Zamówienia realizowane są w ciągu 2-7 dni roboczych od daty złożenia.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Zwroty – prawo odstąpienia od umowy

Zakupiony towar można zwrócić w ciągu w terminie 30 dni odstępując od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dowód zakupu towaru paragon lub faktura, do której będzie wystawiona korekta.

Zwracany produkt nie może mieć śladów używania: nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. Produkty są dostarczane zapieczętowane i w razie gdy opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu., nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia i/ lub ze względów higienicznych

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W oświadczeniu o odstąpieniu do umowy Klient powinien wpisać  nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,  numer telefonu, numer faksu i adres e-mail

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, obsługa sklepu prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się  na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient odsyła lub przekazuje zwracany produkt na adres Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek sp.j.  05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 154, (z dopiskiem „zwrot”) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Do przesyłki należy załączyć dane osobowe oraz podać konto bankowe, na które ma zostać przelana zwracana kwota.

5. BRAK ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I REKLAMACJE

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Konsumentowi, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany zgłaszając reklamację.

Reklamacje można składać w wybrany sposób:

1) Mailowo na adres: sklep@floslek.pl

2) Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 505 005 070

Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (opis braku zgodności towaru z umową) oraz żądanie Konsumenta.

Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w tym terminie Konsument nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, oznacza to, że reklamacja została w pełni uznana za zasadną, a Sprzedawca przystąpił do spełnienia reklamacji zgodnie z żądaniem Konsumenta.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Konsumenta, Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lecz nie dłuższym niż 14 dni od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

Konsument udostępnia przedsiębiorcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Produktu,

2) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu w terminie 14 dni,

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę,

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 1)-3) powyżej,

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W stosunku do Klientów, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność (rękojmię) za wady sprzedanych Produktów.

6. USŁUGI NIEODPŁATNE

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) newsletter;

b) prowadzenie Konta Klienta.

Usługi polegające na prowadzeniu Konta Klienta świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Rejestracja do newslettera przebiega dwuetapowo. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym korespondencję od Sprzedawcy z prośbą o potwierdzenie chęci subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w mailu. Po dokonaniu tej czynności Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na liście mailingowej. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Klienta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych osobowych Klienta, które mogą być w dalszym ciągu przetwarzane na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;

b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;

c) wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych funkcjonalności sklepu internetowego lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;

d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego użytkownika;

e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla użytkowników - zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;

f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną sklepu, usług elektronicznych oraz użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa;

Sprzedawca informuje Klientów o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej oraz wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych użytkowników o:

a) nowej treści Regulaminu,

b) dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,

Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy.

Użytkownicy posiadający zarejestrowane konta w Serwisie, nie zgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. Konta użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.