ZIELONY ŁAD - Dobre Praktyki

przegląd działań pro środowiskowych - stan na 09.2021

Jesteśmy świadomi, że nasze dzisiejsze decyzje i wybory będą miały duży wpływ na to, w jakim świecie będą żyć nasze dzieci i wnuki. Wyzwania środowiskowe są jednym z najważniejszych obszarów, w których przedsiębiorstwa wdrażają własną strategię zrównoważonego rozwoju. Misja branży kosmetycznej to dbanie o dobry i piękny wygląd  każdego z nas. Aby ją realizować niezwykle ważny jest stan środowiska, w którym żyjemy i pracujemy, bo to on ma olbrzymi wpływ na ludzkie zdrowie i, tym samym, urodę. Dlatego cały czas szukamy rozwiązań, pozwalających minimalizować  wpływ na środowisko realizowanej w naszej firmie  produkcji oraz  wytwarzanych przez nas produktów.

Opracowaliśmy strategię, którą nazwaliśmy

#EKOkrokifloslek

Jest ona integralnym elementem misji, która określa główne kierunki naszych działań. Realizacja tego programu możliwa jest tylko dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich interesariuszy (żadna firma nie działa w odosobnieniu) – począwszy od działań podjętych przez naszych dostawców, przez nasze własne i przy aktywnym wsparciu konsumentów. Jesteśmy przekonani, że sukces może zapewnić tylko wcielenie w życie założeń Zrównoważonego Łańcucha Dostaw i Zielonego Ładu.

#EKOkrokifloslek

1.  TAK dla Zrównoważonego Łańcucha Dostaw!

Jako producent kosmetyków jesteśmy zarówno odbiorcą towarów i usług, jak też dostawcą gotowych produktów, stanowimy zatem jedno z ogniw w złożonym łańcuchu dostaw. Rozumiemy, jak ważne dziś jest, by każdy element tego łańcucha działał na rzecz ochrony klimatu i środowiska.

Do produkcji kosmetyków wybieramy składniki i opakowania, których pozyskanie i wytwarzanie ma najmniejszy wpływ na środowisko. Angażujemy naszych Partnerów w realizację wyznaczonych przez nas celów, gwarantujących najwyższe standardy przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska. Jak to robimy? Co roku przeprowadzamy ocenę naszych kontrahentów i aktualizujemy Listę Kwalifikowanych Dostawców surowców, opakowań i usług. Wybieramy tych, którzy utrzymują systemy jakości oraz gwarantują etyczne prowadzenie biznesu.

2.  TAK dla opakowań przyjaznych środowisku!

Produkty kosmetyczne, ze względu na swoją specyfikę, wymagają właściwego, bezpiecznego i higienicznego opakowania.  Mając to na uwadze nieustannie poszukujemy nowych, nie tylko najwyższej jakości, estetycznych, ale też bardziej ekologicznych rozwiązań opakowań.

Już dziś możemy się pochwalić, że:

Nasze dermokosmetyki i kosmetyki pakujemy w opakowania przyjazne środowisku ze szkła (w 100% do recyklingu), plastiku (w tym z dodatkiem do 50% recyklatu), opakowania wielorazowego użytku z wymiennymi wkładami (refillami) oraz kartoniki i opakowania zbiorcze z papieru z certyfikatem FSC® Od 2021 roku większość nowo kupowanych opakowań nadaje się w 100% do recyklingu: słoiczki, butelki, tuby i kartoniki. Wyjątek stanowią niektóre bardzo wrażliwe, wymagające barierowej ochrony produkty np. z filtrami UV. Od 2020 roku stosowane przez nas opakowania w formie tub zawierają do 50% tworzywa ze zbiórki i odzysku (recyklatu), czyli po raz kolejny wprowadzamy do użycia już raz wyprodukowany plastik Stosujemy ekologiczne wypełniacze do paczek, z uwzględnieniem ograniczenia użycia materiałów papierowych – wybieramy te pochodzące z recyklingu, pozwalające chronić zasoby leśne. Przy druku opakowań stosujemy farby nie widniejące na liście wykluczeń europejskiego stowarzyszenia EuPIA, co pozwala nam zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa – zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

3.  TAK dla zmniejszenia ilości plastiku!

W 2019 roku podpisaliśmy Deklarację Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego w zakresie „Strategii Plastikowej”, zobowiązując się tym samym do doskonalenia działań mających na celu redukcję ilości plastiku wprowadzanego do środowiska.

Stosujemy zasadę REset Plastic:

REduce

Rezygnujemy z plastiku wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ale w sposób odpowiedzialny. Jako pierwsza polska firma wprowadziliśmy do oferty kosmetyki w opakowaniach z refillami, czyli wymiennymi wkładami. Refille w 100% nadają się do recyclingu, a ich wykorzystanie pozwala ograniczyć zużycie plastiku o 80%! To dlatego, że zewnętrzny słoik może być wykorzystywany wielokrotnie – wymieniamy tylko wkład z kremem.

Ograniczamy ilość wprowadzonego do środowiska plastiku poprzez wybieranie lżejszych opakowań, wykonanych z mniejszej ilości tworzywa.
Nasze najpopularniejsze produkty – żele pod oczy ze świetlikiem, zyskały nowe słoiczki, lżejsze aż o 50% od swoich poprzedników. Już zredukowaliśmy i wciąż redukujemy stosowanie celofanu jako materiału zabezpieczającego produkt przed otwarciem na rzecz plomb, co zapewnia znaczące ograniczenie ilości wprowadzanego do środowiska plastiku.

80% - o tyle mniej plastiku trafia do środowiska, gdy wybieramy plomby!

Od 2019 roku zrezygnowaliśmy w firmie z kupowania butelkowanej wody do picia na rzecz wykonania instalacji wody filtrowanej i mineralizowanej, dostępnej w pomieszczeniach socjalnych firmy dla wszystkich pracowników. Dzięki temu tylko w ciągu jednego roku wprowadziliśmy do środowiska blisko 19 000 sztuk litrowych plastikowych butelek mniej. W ciągu trzech lat to już prawie 60 000 butelek, które nie trafią na wysypiska i nie będą szkodzić naturze!

19000 szt. – tyle plastikowych butelek mniej trafia rocznie do śmieci!

REdesign

Projektujemy tak nasze opakowania, aby były zdatne do recyklingu. Powiedzieliśmy NIE czarnym opakowaniom. Czarne tworzywa sztuczne stanowią wyjątkowe wyzwanie w cyklu recyklingu, ponieważ nie można ich wykryć lub są słabo wykrywalne za pomocą technologii sortowania optycznego stosowanej w tradycyjnych urządzeniach do recyklingu. Ponadto kolorowe plastiki zmniejszają znacznie możliwości ich ponownego wykorzystania, ponieważ w trakcie procesu recyklingu nie można usunąć koloru. Dlatego podjęliśmy decyzję, by czarne elementy opakowań zastępować identycznymi, ale w kolorze białym.

REsearch

Stale inwestujemy w badania i rozwój naszych wyrobów, tak, aby były jak najbardziej przyjazne naturalnemu środowisku. Angażujemy się również w działania informacyjne – wykorzystujemy wszelkie dostępne kanały komunikacji by edukować naszych klientów w zakresie recyklingu – od informacji umieszczanych na opakowaniach po publikacje w mediach społecznościowych, na blogach i w prasie.

REmove

Czujemy się odpowiedzialni za stan środowiska, dlatego wspieramy redukcję odpadów – m.in. poprzez zbieranie, segregację i poddawanie ich recyklingowi. Już w 2002 roku podpisaliśmy umowę z Organizacją Odzysku Opakowań - wspieramy finansowo budowę i funkcjonowanie systemu odzysku odpadów (co potwierdza „zielony punkt” na naszych opakowaniach).

REcycle

REcycle przyczynia się do zmniejszenia zużycia nowych materiałów, a zamiast tego wykorzystuje te tworzywa sztuczne, które już istnieją w obiegu recyklingowym. W branży kosmetycznej opakowania muszą spełniać wyśrubowane normy i nie zawsze możemy wykorzystać te pochodzące z recyklingu. To nas jednak nie zniechęca. Wybraliśmy drogę dopasowaną do naszego profilu działalności – nasze opakowania z tworzyw sztucznych zawierają do 50% materiałów pochodzących z recyklingu. Staramy się, by po ich opróżnieniu i segregacji nadawały się w 100% do kolejnego przetworzenia. W procesie produkcji minimalizujemy ilość odpadów. Te, które mimo to powstaną - posortowane przez nas poddawane są recyklingowi i zyskują „drugie życie”.

Aż 97% wszystkich naszych opakowań kosmetyków nadaje się do recyklingu!

4.  TAK dla opakowań nadających się do recyklingu!

Opakowanie jest szkodliwe dla środowiska, gdy jest używane tylko raz. Dlatego dla naszych produktów poszukujemy rozwiązań, które pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opakowań, a gdy to jest niemożliwe - na poddanie ich recyklingowi. By sprostać takim wymogom musimy dokonywać świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Podejmujemy decyzje, dzięki którym:

  • 1. rezygnujemy ze stosowania w opakowaniach tzw. „zakłócaczy” recyklingu, m.in. elementów w kolorze czarnym, elementów metalowych (sprężynek) w opakowaniach typu airless, silnych klejów, uniemożliwiających lub utrudniających usunięcie etykiet,
  • 2. wykorzystujemy dla naszych kosmetyków opakowania monomateriałowe, tzw. virgin material, ułatwiające recykling,
  • 3. zwiększamy udział opakowań szklanych do pakowania naszych kosmetyków.

5.  TAK dla ochrony zasobów leśnych!

Od 2021 roku stopniowo wprowadzamy do pakowania kosmetyków kartoniki jednostkowe z papieru z certyfikatem FSC®.

Już 25% naszych papierowych opakowań powstało z certyfikowanego surowca.

Forest Stewardship Council (FSC)-to międzynarodowa organizacja, założona w 1993 roku, której celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów, jak i dbałość o uwzględnienie podczas ich eksploatacji kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez FSC lasy muszą – o ile to możliwe – być zachowane w stanie naturalnym, to znaczy jako lasy mieszane, w których rosną zarówno młode, jak i stare drzewa oraz znajdują się obumarłe drzewa, zapewniające miejsce życia dla zwierząt. I oczywiście można z nich wycinać tyle drzew ile w naturalny sposób jest w stanie odrosnąć.

Nasi dostawcy posiadają Certyfikat Kontroli Pochodzenia FSC® CoC. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców branży papierniczej, drzewnej, handlowców, drukarni czy wydawnictw. Chcąc posługiwać się tym certyfikatem muszą na potrzeby swojej produkcji lub handlu zaopatrywać się w drewno lub wyroby papierowe certyfikowane znakiem FSC®. Stale ograniczamy druk materiałów reklamowych i handlowych na rzecz ich wersji elektronicznych, czego przykładem mogą być katalogi produktowe dystrybuowane w formie plików pdf. Wprowadziliśmy elektroniczny system wymiany dokumentów handlowych, elektroniczne rejestry dokumentacji produkcyjnej - wszystko aby ograniczyć ilość zużywanego papieru. Nie drukujemy - wybieramy wersje elektroniczne.

6.  TAK dla składników pochodzenia naturalnego!

Opracowując receptury naszych kosmetyków bazowaliśmy i bazujemy na składnikach pochodzenia roślinnego z całego świata. Świadomie chcemy wykorzystywać tylko składniki pozyskane w sposób etyczny, z rozwagą i szacunkiem dla środowiska, z myślą o przyszłych pokoleniach. Dlatego nasi dostawcy poddawani są procesowi weryfikacji, klasyfikacji i okresowej ocenie. Na opakowaniach podajemy procent naturalności, a składniki w INCI wyróżniamy gwiazdką, by ułatwić konsumentowi ich identyfikację.

Aż 80% naszych kosmetyków to preparaty wegańskie.

7.  TAK dla ograniczenia śladu węglowego!

Niemal każda wykonywana przez nas czynność wpływa na zmianę klimatu, bo przyczynia się do emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Wszyscy możemy walczyć z globalnym ociepleniem poprzez dokonywanie przyjaznych dla klimatu wyborów w naszym codziennym życiu. Nawet z pozoru małe zmiany nawyków mogą przynieść widoczne efekty.

Świadomość zmian klimatycznych skłoniła nas do analizy funkcjonowania firmy i jej śladu węglowego. Przed nami czas ambitnych wyzwań, których część już wdrażamy.

W procesie produkcji, dzięki zmienionej technologii, ograniczamy emisję CO2 do atmosfery. Minimalizujemy wagę opakowań i optymalizujemy opakowania zbiorcze, co pozwala nam jednorazowo przewieźć więcej produktów. Nowe słoiczki do żeli ze świetlikiem – naszych najczęściej kupowanych kosmetyków do pielęgnacji skóry wokół oczu - są lżejsze aż o 50% Monitorujemy i weryfikujemy zużycie paliwa w samochodach służbowych oraz przy transporcie naszych produktów. Optymalizujemy trasy, dążymy do zmniejszenia zużycia paliwa. Podjęte działania mają na celu ograniczenie emisji CO2. -4,21% - o tyle zmniejszyliśmy zużycie paliwa (2020r. vs 2019r.) Monitorujemy i weryfikujemy ilość zużywanej energii elektrycznej i gazu, porównując dane z kolejnych lat i zestawiając je z wielkością produkcji.
Zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej o 1,65% (2020 vs 2019) Stosujemy energooszczędne oświetlenie LED, przy zakupach nowych urządzeń i inwestycjach zwracamy uwagę i oceniamy ich energochłonność, wybierając rozwiązania najbardziej przyjazne środowisku. Zrezygnowaliśmy z zakupu nowych cartridge do drukarek - zgodnie z zasadą REcycle regenerujemy i napełniamy tuszem posiadane już wkłady.

8.  NIE dla degradacji środowiska!

Zachowanie bioróżnorodności naszej planety, jej wszystkich bogactw naturalnych dla przyszłych pokoleń stanowi jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed jakim stoi ludzkość. Intensywność, z jaką ludzie ingerują w środowisko, w którym żyją, prowadzi do jego postępującej degradacji. Iskierką nadziei jest rosnąca świadomość społeczna co do konieczności ochrony otaczającej nas przyrody.

Troska o środowisko, o przyszłość naszej planety, skłoniła nas do podjęcia szeregu działań, opisanych powyżej, a mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, produkcji odpadów czy zanieczyszczania i marnowania wody. Aby jednak osiągnąć zamierzony efekt, nie możemy działać w osamotnieniu, potrzebna jest współpraca, do której zapraszamy naszych kooperantów, ale też klientów.

Wiemy, jak ważna jest komunikacja i edukacja. Segregujemy wszystkie odpady i namawiamy do tego naszych klientów - na opakowaniach naszych kosmetyków umieszczamy oznakowania identyfikujące materiał, wskazujące odpowiednie z nim postępowanie oraz przydatność do recyklingu. Staramy się budować świadomość konsumencką.

Wolimy otaczać się zielenią, żyć bliżej natury!

Dbamy o najbliższe otoczenie naszej firmy – tereny wokół budynku zostały starannie zaplanowane i obsadzone roślinnością, która nie tylko wpływa kojąco i relaksująco, daje cień, możliwość rozwoju organizmom żywym, ale też produkuje tlen i pochłania CO2. Wybudowaliśmy sztuczny staw, który pełni funkcję zbiornika retencyjnego, zaprojektowanego specjalnie do zbierania i magazynowania wody deszczowej. Cieszy nas, że przyciąga on liczne ptaki. Powiedzieliśmy też NIE zaśmiecaniu przestrzeni - zrezygnowaliśmy z billboardów i reklam wielkopowierzchniowych. Tym samym nie wprowadzamy do środowiska materiałów plastikowych, z których są one produkowane.

9.  NIE dla marnowania wody!

Czysta woda oznacza życie, a jej ograniczone zasoby powinny być szczególnie chronione, wykorzystywane oszczędnie, z rozwagą, z myślą o przyszłych pokoleniach. Działając w zgodzie z tymi zasadami uruchomiliśmy własną stację oczyszczania i uzdatniania wody – dzięki temu nie musimy jej magazynować i możemy wielokrotnie wykorzystywać, a systemy oczyszczania pozwalają na ponowne wprowadzenie wody do środowiska w czystej formie. Pamiętamy, że aż 20% zasobów wody na ziemi zużywa przemysł (pozostałe 80% rolnictwo i gospodarstwa rodzinne).

Czujemy się odpowiedzialni.

10.  NIE dla cierpienia zwierząt!

Stawiamy na etykę działania na każdym etapie produkcji. Nasze kosmetyki są certyfikowane przez PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) i nie są testowane na zwierzętach. Certyfikat jest także gwarantem tego, że jeśli już̇ wykorzystujemy w swoich recepturach wybrane składniki pochodzenia zwierzęcego (np. wosk pszczeli, lanolinę, śluz ślimaka), to ich pozyskiwanie odbywa się bez szkody dla zwierząt.

Jesteśmy CRUELTY FREE!

Zjednoczmy siły. RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ!

W Laboratorium Kosmetycznym FLOSLEK każdą decyzję podejmujemy w duchu odpowiedzialności za stan środowiska, a wszystkie nasze inicjatywy mają być impulsem, uruchamiającym podobne działania w naszym otoczeniu. Chcemy się rozwijać, ale w sposób odpowiedzialny, w ramach Zasad Zrównoważonego Rozwoju. Osiągniemy to tylko poprzez  stałe dbanie o jakość naszych produktów i ich wpływ na środowisko, zapobieganie  marnowaniu zasobów, przeciwdziałanie zmianom klimatu, ograniczenie ilości  plastikowych odpadów. Szanujemy naszych konsumentów, pracowników i kooperantów. Zapewniamy  dobre i bezpieczne warunki pracy. Dbamy o dialog ze wszystkimi interesariuszami. Wspieramy organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Głęboko wierzymy, że te wartości są naszymi wspólnymi wartościami.

Nasze cele na przyszłość - kolejne #EKOkrokifloslek

Nadrzędnym celem na najbliższą przyszłość jest dla nas ograniczenie śladu węglowego. Jego osiągniecie wymaga od nas nie tylko konsekwentnej realizacji działań opisanych powyżej, ale również podążania w kierunku transformacji energetycznej, zwiększenia efektywności wykorzystania energii i niemarnowania jej. To ogromne wyzwanie, wymagające pełnego zaangażowania nie tylko po naszej stronie, ale również po stronie naszych Partnerów.

Realizację kluczowych celów podzieliliśmy na 2 etapy, w których:

będziemy dążyć do obniżenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych,

planujemy dalszy wzrost udziału opakowań na bazie virgin-wood – drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony (certyfikat FSC® lub PEFC) - w 2025 r. wszystkie nasze papierowe opakowania będą powstawały z certyfikowanych surowców.

obliczymy i przeanalizujemy ślad węglowy naszej firmy w zakresie 1 (emisje bezpośrednie) i 2 (pośrednie emisje energetyczne),

będziemy kontynuować prace nad redukcją wagi opakowań kosmetyków FLOSLEK,

położymy nacisk na wzrost możliwości recyklingu / kompostowalności wszystkich naszych opakowań - w pierwszej kolejności skupimy się na monomateriałowych rozwiązaniach, gwarantujących bezpieczeństwo produktów oraz unikaniu „zakłócaczy” recyklingu.

Stawiamy sobie także za cel dalszą, szeroką promocję recyklingu – będziemy wśród naszych klientów popularyzować wiedzę o sposobach postępowania z opakowaniami, prowadzących do ich ponownego przetworzenia, zgodnie z lokalnymi schematami recyklingu. Pomocne informacje i wskazówki publikowane będą na opakowaniach oraz stronie www.floslek.pl